WEB-CAM.CZ HOME - WEB-CAM

CHINESE ARTEFACTS CHINESE ART

VIKTORIE.INFO VIKTORIE.INFO

0000000000.CZ 0000000000.CZ

FREE DOMAINS FREE DOMAINS

Protected by Copyscape Duplicate Content Detection Software

Protected by TinEye

 

Podívejte se na moje webkamery z Prahy, zvětšené je uvidíte na homepage. Look at my webcams from Prague. The motion-jpeg pictures enlarged on my homepage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK VYHLEDAT A "HACKNOUT" SKRYTÉ KAMERY

 

NADSTAVBY NAD VYHLEDÁVAČI - GOOGLE FUNCTIONAL OVERLAY

Nejjednodušší cestou pro vyhledání webkamer je použití specialisované nadstavby nad vyhledávačem - následující video ukazuje, jak na to. The easiest way to search is through webcams superstructure over the search engine WEB-CAM-SEARCH.COM The following video shows how to do it.

      

 

POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ ŘETĚZCŮ ADVACEND SEARCH BY STRINGS

Na druhém videu je ukázáno, jak se dají najít a ovládat kamery, které nejde standardním způsobem najít bez znalosti jejich IP adresy a portu. Existuje ale mnoho dalších možností, jak se k těmto informacím dostat. Ve výchozím nastavení je většina známých IP kamer, videoserverů nebo webcam softwaru nastaveno tak, že je umožněn přes HTTP protokol přístup odkudkoliv z celého světa - většinou bez ochrany nastaveného loginu a hesla, nebo s přístupem typu admin/admin, či root/root. Bohužel (pro provozovatele) nebo naštěstí (pro zvědavce) jsou indexovány významnými vyhledávači, protože nemají nastaveno, aby robot jejich stránky přeskočil. Takže každý, kdo zná příslušné řetězce, může vidět indexované IP kamery a CCTV systémy po celém světě. Nepotřebujete být hackerem a "násilně" vnikat do kamer, jediné, co potřebujete vědět, je jak a co hledat pomocí Google.

Pokud používáte IExplorer, tak budete ve většině případů muset povolit ActiveX (obraz z některých kamer zobrazíte pouze v IExploreru), v jiných případech budete muset mít nainstalovanou JAVU a povolené spouštění JavaScriptů.

Jak postupovat? Jednoduše kopírujte jednotlivé řetězce do vyhledávače a zkoušejte jeden výsledek po druhém. Dostanete se tak k desetitisícům kamer.

The second video shows finding and controlling the cameras, that you can't find through a standard way (without knowing their IP address and port). But there are many other ways to get these informations. By default, most famous IP cameras, video servers or webcams SW are accessible via HTTP from anywhere in the world - mostly without the protection (without adjusted login and password for the access or type "admin/admin" or "root/root"). Unfortunately for owners and luckily for the curious fellow, it is indexed by major search engines, because they are not set up for robots leaving their site. So, anyone who knows HTTP strings, can find indexed IP cameras and CCTV systems throughout the world. You don't need to be a hacker and "violent break" into the camera, all you need is to know how and what to find in the Google.

If you're user of the Microsoft IExplorer, for the "webcam hacking" recommended, in most cases you need to enable ActiveX control (an image from some cameras is possible to watch only in Microsoft IExplorer), in other cases you need to have Java installed and enabled JavaScript.

How to proceed? Simply copy each string into a search engine and try one result after another. It takes you to the tens of thousands of cameras witch you can watch.

 

SEZNAM ŘETĚZCŮ INDEX OF STRINGS

inurl:"view/index.shtml"
intitle:"Live view - AXIS"
inurl:"CgiStart?page="

DALŠÍ ŘETĚZCE VKLÁDEJTE DO VYHLEDÁVAČE NEXT STRINGS INSERT INTO THE SEARCH ENGINES

/mjpg/video.mjpg intitle:video server
/showcam.php?camid inurl:"*.viewnetcam.com"
/view/view.shtml axis inurl:"/view/index.shtml"
allintitle:”Network Camera” inurl:"axis-cgi/mjpg"
axis-cgi inurl:"MultiCameraFrame?Mode="
axis-cgi/jpg inurl:"video.cgi?showlength=1"
axis-cgi/motion/motiondata.cgi inurl:"video.cgi=" inurl:axis
camera linksys inurl:main.cgi inurl:"video.mjpg"
cgi-bin/video.jpg?size=2 inurl:"view/indexFrame.shtml"
CgiStart?page=Single inurl:"ViewerFrame?Mode="
Configuration "Pop-up Live Image" inurl:"ViewerFrame?Mode=Motion"
Corp. camera inurl:/app/idxas.html
i-Catcher Console - Web Playback inurl:/login.ml
image?cachebust= inurl:/view.shtml
indexFrame.html axis inurl:/view/index.shtml
indexFrame.shtml?newstyle=Quad inurl:/view/temp.shtml
inintitle:"supervisioncam protocol" inurl:/view/viewer_index.shtml
intext:"Copyright by Seyeon TECHCo" inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion”
intext:"MOBOTIX D10" intext:"Menu" inurl:appletvid.html
intext:"MOBOTIX M1" inurl:axiscam.net "AXIS"
intext:"MOBOTIX M1" intext:"Menu" inurl:axiscam.net "Live view"
intext:"MOBOTIX M10" intext:"Menu" inurl:axis-cgi/jpg
intext:"Open Menu" inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG)
intitle:"EvoCam" inurl:"webcam.html" inurl:axis-cgi/mjpg/video.swf
intitle:"i-Catcher Console - Web Monitor" inurl:Ctl/index.htm?Cus
intitle:"Linksys Web Camera" "ver" inurl:dyndns.org Axis|Mobotix
intitle:"Live NetSnap Cam-Server feed" inurl:dyndns.org inurl:index.shtml
intitle:"Live View / - AXIS 206M" inurl:home/homeJ.html
intitle:"Live View / - AXIS 206W" inurl:image?cachebust=
intitle:"Live View / - AXIS 210" intitle:start inurl:cgistart
intitle:"Live View / - AXIS" inurl:indexFrame.shtml Axis
intitle:"netcam live image" inurl:lvappl
intitle:"snc-rz30 home" inurl:LvAppl intitle:liveapplet
intitle:"sony network camera snc-m1" inurl:main/flashLogin.html
intitle:"sony network camera snc-p1" inurl:mjpg/video.cgi
intitle:"supervisioncam protocol" inurl:MultiCameraFrame?Mode=
intitle:"TOSHIBA Camera - User Login" inurl:next_file=main_fs.htm
intitle:"WJ-NT104 Main" inurl:Remote/index.php3
intitle:"WV-NP244" inurl:view/index.shtml
intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html” inurl:view/indexFrame.shtml
intitle:”i-Catcher Console – Web Monitor”  inurl:view/view.shtml
intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed” inurl:ViewerFrame?Mode=
intitle:”Live View / – AXIS 206M” inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
intitle:”Live View / – AXIS 206W” Kamerainformationen anzeigen
intitle:”Live View / – AXIS 210″ live view
intitle:”Live View / – AXIS” Live View is the default page
intitle:”live view” intitle:axis Live web imaging unleashed
intitle:”netcam live image” liveapplet
intitle:”sony network camera snc-m1″ liveapplet
intitle:”sony network camera snc-p1″ MOBOTIX M1 and "open menu"
intitle:”Toshiba Network Camera” login netw_tcp.shtml
intitle:”WJ-NT104 Main Page” Powered by webcamXP
intitle:axis sample/LvAppl/
intitle:axis camera site:.viewnetcam.com
intitle:axis intitle:”video server” site:miemasu.net
intitle:flexwatch TOSHIBA Network Camera - User Login
intitle:Live Video video.cgi?resolution=
intitle:liveapplet view/indexFrame.shtml
intitle:liveapplet inurl:LvAppl view/view.shtml
intitle:snc-cs3 inurl:home/ ViewerFrame?Mode=
intitle:snc-rz30 Webthru User Login
intitle:snc-z20 inurl:home/ Your browser has JavaScript turned off